Zonnepanelen De Stroekeld officieel in gebruik

Officiële ingebruikname zonnepanelen De Stroekeld

Op woensdag 8 juli heeft wethouder Jan Aanstoot samen met het betrokken team van installateurs officieel de zonnepanelen op het dak van sporthal De Stroekeld in gebruik genomen. Op het dak zijn ruim 200 zonnepanelen geplaatst, die jaarlijks zorgen voor een opwekking van 60.000 kWh. Dit is omgerekend energie voor ongeveer 17 huishoudens (uitgaande van een gemiddelde van 3500 kWh).

Investeren in duurzaamheid

Voor de investering in duurzaamheid is door de raad van Rijssen-Holten eind 2014 € 100.000,- beschikbaar gesteld. Hiervoor zijn duurzaamheidsmaatregelen getroffen bij sporthal de Stroekeld en het afvalbrengpunt Holten. Dit bedrag wordt via de geplaatste panelen terugverdiend. In Rijssen-Holten zijn 23 gemeentelijke gebouwen geselecteerd, waarvoor een besparingstraject is gestart. Het doel: de CO2-uitstoot terug te dringen. Wethouder Jan Aanstoot: “Ik ben blij dat we met de huidige investeringen voor die gebouwen nu al voldoen aan doelstellingen die opgesteld zijn voor 2030. Naar mijn weten is er geen enkele gemeente in Nederland die dat kan zeggen. En we zijn er nog lang niet, er is nog steeds veel winst te behalen. Maar dergelijke positieve resultaten geven een goed gevoel voor de toekomst”.

De doelstellingen zijn vastgelegd in een convenant van VNG en VROM, maar ook op Europees niveau zijn grotendeels dezelfde doelen vastgesteld. Hierbij gaat het om een reductiedoelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen van 40% (t.o.v. de uitstoot in 1990) en het gebruik van minstens 27% hernieuwbare of duurzame energie.

Samenwerkingsvorm

Bij het project bij sporthal De Stroekeld is een ander bijzonder feit dat hier niet een, maar meerdere installateurs uit de gemeente hebben samengewerkt om dit project mogelijk te maken. In een team hebben de bedrijven Van Dam, Van Losser, JGM en Ter Harmsel zich ingezet om het huidige resultaat te bereiken.

Goede voorbeeld geven

Rijssen-Holten heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Aanstoot: “Als je als gemeente voorstander bent van energiebesparing, dan moet je dat ook uitdragen. Door maatregelen te treffen waar we dit kunnen binnen onze eigen gebouwen en in te bedden bij nieuwe ontwikkelingen, geven we het goede voorbeeld. Ik hoop dat dit inwoners en ondernemers mag inspireren om naar hun eigen situatie te kijken en waar mogelijk ook veranderingen door te voeren. En dat is niet alleen fysiek, ook gedrag speelt hierbij een grote rol”. Om dit te stimuleren is het belangrijk om de energiestromen in beeld te brengen om hiermee bewustwording te realiseren. Ook dit is een traject waarbij Rijssen-Holten al een aantal jaren mee bezig is. Zo hangt in de centrale hal het EcoReflect scherm, waarbij bezoekers en medewerkers in één oogopslag het gasverbruik, elektraverbruik en de opgewekte energie van diverse gemeentelijke gebouwen kunnen raadplegen. Door kleine gedragsaanpassingen door bewustwording zijn op korte termijn vaak al besparingen te realiseren. Bij de officiële ingebruikname van de zonnepanelen werden de eerste resultaten dan ook op een EcoReflect scherm getoond. Ook het EcoReflect is een systeem waarbij Rijssen-Holten nauw betrokken is geweest.

Bron: www.rijssen-holten.nl

Hét installatieteam

Realisatie: Stimmt

sluiten

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag? Wilt u graag een afspraak maken voor meer informatie over één van onze producten? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.