fbpx

Productvoorwaarden servicecontract

Op deze pagina treft u onze actuele productvoorwaarden aan. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze servicecontracten.

Exclusief

Onderstaande systemen en werkzaamheden vallen niet binnen onze contracten:

 • Leidingsystemen (cv, gas, riolering, elektra, water);
 • Rookgasafvoersystemen;
 • Storingen of reparaties aan of veroorzaakt door zonnecollectoren en betreffende leidingen;
 • Het vervangen van toestellen, radiatoren en leidingwerk, alsmede waterzijdige behandeling;
 • Alle toegepaste randapparatuur, waaronder te verstaan: kamerthermostaten, regelingen, expansievaten, vulkraan, overstort, inlaatcombinatie en radiatorkranen;
 • Het ontkalken van een toestel of appendages;
 • Het reinigen c.q. vegen van schoorstenen, afzuig- of toevoerkanalen en/of roosters;
 • Storingen als gevolg van:

– ondeskundige behandeling van de installatie door klant of derden

– het niet uit laten voeren van reparaties die door van Dam Technisch Beheer bv noodzakelijk geacht zijn

– externe oorzaken, waaronder: onvoldoende gasdruk, geen spanning, te weinig waterdruk, lucht in installatie, bevriezing, blikseminslag.

Werkzaamheden die buiten het contract vallen, worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Duur

Het contract gaat in na de 1e inspectie/onderhoudsbeurt en loopt tot en met 31 december van het jaar van aanmelding, welke vervolgens telkens van jaar tot jaar stilzwijgend wordt verlengd, tenzij

 • de overeenkomst schriftelijk/ per e-mail door één van beide partijen is opgezegd met inachtneming van opzegtermijn van 1 maand;
 • of het betreffende toestel vervangen is.

De overeenkomst is persoonsgebonden en daarom niet overdraagbaar. Bij verhuizing attenderen wij u erop dat de overeenkomst niet meegenomen kan worden naar een nieuw adres.

Van Dam Technisch Beheer bv behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een contract te weigeren, te beëindigen of niet te verlengen.

Storingen

Heeft u een storing? Meld dit dan via onze storingspagina. Wij zullen binnen 12 uur na melding starten met onze werkzaamheden. Urgente storingen tijdens het stookseizoen worden,  indien mogelijk, dezelfde dag nog verholpen. Bij een Basis contract worden de arbeidsuren op basis van nacalculatie verrekend. Bij een All-in contract worden deze uren niet in rekening gebracht. Dit indien de frequentie niet meer dan drie keer per 24 maanden bedraagt en de duur van een storing niet meer tijd in beslag neemt dan twee uur. Storingen die meer dan twee uur in beslag nemen, worden als reparatie aangemerkt en zullen volledig in rekening gebracht worden.

Materialen

Bij een All-in overeenkomst zijn alle materialen, die zich binnen de mantel van het toestel bevinden, opgenomen in de overeenkomst. Dit met een maximumbedrag van €300,- per 24 maanden. Bij een basis overeenkomst worden de verbruikte materialen, met uitzondering van brander pakkingen, op basis van nacalculatie verrekend.

Algemeen

 • Het gastoestel dient onderhoudstechnisch asbestvrij te zijn en geïnstalleerd door een erkend installatiebedrijf.
 • De bereikbaarheid van toestellen waar werkzaamheden aan uitgevoerd worden, moeten veilig en Arbo technisch verantwoord zijn voor de monteur.
 • Overeenkomsten worden aangegaan na een 1e inspectie/onderhoudsbeurt en eventueel een noodzakelijke saneringsbeurt. De kosten die hieruit voortvloeien worden in rekening gebracht. Voor nieuwe toestellen die door De Van Dam Groep zijn geplaatst, tot en met 6 maanden na in gebruikstelling, is deze inspectie niet benodigd. Toestellen die al in beheer zijn bij Van Dam Technisch Beheer bv, dan wel minder dan 6 maand geleden zijn onderhouden, hoeven niet onderworpen te worden aan een 1e inspectie/onderhoudsbeurt.

Betalingen/kosten

 • De vaste kosten van de overeenkomst worden via een automatische incasso aan het begin van ieder half jaar verrekend. Een eventuele prijsaanpassing volgens het CBS-prijsindexcijfer vindt jaarlijks plaats.
 • De 1e inspectie/onderhoudsbeurt kost € 75,00/€ 90,00 inclusief btw en voorrijkosten en exclusief verbruikte materialen.
 • Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op de regio binnen omgeving Rijssen (0-15 km hemelsbreed vanaf ons pand) of buiten omgeving Rijssen (16-30 km hemelsbreed vanaf ons pand).  Woont u verder weg? Dan valt uw woonadres helaas niet binnen ons servicegebied en is het afsluiten van een servicecontract bij Van Dam Technisch Beheer bv niet mogelijk.

Aansprakelijkheid

De opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor een correcte en veilige bereikbaarheid van de in het contract opgenomen installatie(s), conform de veiligheidseisen van VCA. Van Dam Technisch Beheer bv is aansprakelijk voor de schade die aan het bedrijf kan worden toegerekend en wel met een maximum onder de dekking, zoals deze door de verzekeringspolis wordt uitgekeerd.

Aanvullende voorwaarden

Op het servicecontract zijn ook de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) en het Nederlands recht van toepassing. Van Dam Technisch Beheer bv behoudt te allen tijde het recht om de aangeboden werkzaamheden onder te brengen bij een door haar geselecteerde partners.

Hét installatieteam

Realisatie: Stimmt

sluiten

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag? Wilt u graag een afspraak maken voor meer informatie over één van onze producten? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.