Kwaliteit, Arbo en Milieu Van Dam Groep

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met één van onze medewerkers.

T: 0031 (548) – 51 44 11
E: KAM@vandamgroep.com

Kwaliteit, Arbo en Milieu

Kwaliteit, Arbo en Milieu
Het beleid van de Van Dam Groep is dat er een constante aandacht is voor kwaliteit, arbo en milieu. Hierin is naast de zorg van kwaliteit ook aandacht voor goede arbeidsomstandigheden, waardoor de veiligheid en gezondheid van de werknemers en andere betrokkenen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd, en waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast. Door de toepassing van dit beleid wordt het welzijn van alle medewerkers bevorderd.

Kwaliteitszorg
Met de verbetering van de kwaliteitszorg willen we bereiken dat alles binnen de organisatie in één keer goed gaat! Want als alles in één keer goed gaat, kunnen planningen probleemloos worden gehaald, ontstaan er minder fouten. Dit alles leidt tot:

• minder kosten
• tevreden opdrachtgevers
• tevreden werknemers

Het beleid is gericht op de tevreden opdrachtgever, dus staat in het kwaliteitszorgsysteem de klant centraal. De eisen die de klant heeft zijn de leidraad bij de werkzaamheden en vraagt van de medewerkers klantbewustheid om daar waar mogelijk uit te voeren wat de klant wil, waarbij de wettelijke normen en voorschriften in acht genomen worden.

Naast aandacht voor kwaliteit worden er ook specifieke eisen gesteld aan diverse installaties. Bijvoorbeeld de KOMO Instal certificering van water-, gas- en elektra-installaties. We zijn een NCP erkend Branddetectiebedrijf voor brandmeldinstallaties en voor de inbraakbeveiliging hebben we de CCV erkenning Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Voor het periodiek onderhouden en inspecteren van stookinstallaties heeft Technisch Beheer een SCIOS certificaat en voor de aanleg en het onderhoud van koelinstallaties het Bedrijfscertificaat Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties.

Veiligheid, gezondheid en welzijn
De wettelijke verplichtingen, die zijn vastgelegd in de Arbo-wet is de minimum eis voor het beleid wat betreft veiligheid en gezondheid. Door het invoeren van VCA ** binnen de organisatie wil de directie nog meer aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Milieu
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden wordt afval geproduceerd. De afvalstromen worden op een deskundige manier verzameld, opgeslagen en afgevoerd. Het afvoeren van koudemiddelen vindt plaats volgens de wettelijke eisen volgens de F-Gassenverordening. Dit om te voorkomen dat deze koudemiddelen niet in het milieu terecht komen. Alle procedures zijn omschreven in het KAM Managementsysteem van de Van Dam Groep, hierin staat omschreven hoe diverse systemen in de organisatie zijn toegepast en hoe het beleid hierop is gericht.

Raadpleeg hieronder de verschillende certificaten m.b.t. onze kwaliteitszorg:

De Van Dam Groep is tevens installateur binnen de High Security Group.

Stel een vraag

Vraag een offerte aanhét installatieteam

sluiten

Bel mij terug

Heeft u een vraag? Wilt u graag een afspraak maken voor meer informatie over één van onze producten?
Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.