fbpx
Kwaliteit, Arbo en Milieu Van Dam Groep

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met één van onze medewerkers.

T: 0031 (0)548 51 44 11
E: KAM@vandamgroep.com

Kwaliteit, Arbo en Milieu

De Van Dam Groep voert een actief beleid op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. Door continue aandacht te hebben voor kwaliteit en goede arbeidsomstandigheden willen we het welzijn van alle medewerkers bevorderen. Daarbij staan veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en andere betrokkenen voorop. Ook zetten wij ons in voor een zo gering mogelijke belasting van het milieu.

Kwaliteitszorg: beleid en certificering
We willen de gewenste kwaliteit bereiken door alles in één keer goed te doen. Zo kunnen planningen gemakkelijker worden gehaald, ontstaan er minder fouten en daardoor maken wij minder kosten. Naast tevreden medewerkers leidt dit ook tot tevreden opdrachtgevers.

In ons kwaliteitssysteem wordt in detail beschreven hoe we onze kwaliteit waarborgen en voortdurend verbeteren. Onze klant staat centraal. Onze medewerkers zullen, waar mogelijk, de werkzaamheden uitvoeren volgens de eisen van de klant, waarbij uiteraard de wettelijke normen en voorschriften in acht worden genomen.

Om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, willen we voldoen aan de specifieke eisen die gesteld worden aan het aanleggen en onderhouden van installaties. Zo weet u zeker dat u een vakman in huis haalt. Wij hebben als Installatiebedrijf G. van Dam diverse certificeringen als InstallQ (voorheen KvINL), NCP erkend Branddetectiebedrijf en CCV erkend Borg Technisch beveiligingsbedrijf. Daarnaast heeft Van Dam Technisch Beheer een SCIOS certificaat en het Bedrijfscertificaat Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Een volledig overzicht van alle certificaten treft u onderaan deze pagina aan.

Arbeidsomstandigheden (Arbo)
Naast de regels van de Arbowet voor alle werkgevers en medewerkers in Nederland die ervoor moeten zorgen dat er gezond en veilig gewerkt wordt, staan er in het Personeelshandboek van de Van Dam Groep regels en voorschriften waar iedere medewerker zich aan dient te houden. Veiligheid begint immers bij de medewerker zelf. Bovendien is binnen onze organisatie VCA** ingevoerd om nog meer nadruk te leggen op veiligheid en gezondheid.
We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Betrouwbaar, transparant en deskundig. Door persoonlijke inzet en betrokkenheid willen wij een prettige werkomgeving realiseren waar medewerkers zich thuis voelen.

Milieu
Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden krijgen we te maken met afval. Dit wordt op een deskundige manier verzameld, opgeslagen en afgevoerd. Het afvoeren van koudemiddelen bijvoorbeeld vindt plaats volgens de wettelijke eisen in de F-Gassenverordening. Dit om te voorkomen dat deze koudemiddelen in het milieu terechtkomen.

Alle procedures zijn omschreven in het KAM-Managementsysteem van de Van Dam Groep, waarin staat hoe diverse systemen in de organisatie zijn toegepast en hoe het beleid hierop is gericht.

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende certificaten met betrekking tot onze kwaliteitszorg:

Installatiebedrijf G. Van Dam

 • Procescertificaat InstallQ BRL 6000 delen 1 t/m 8 ontwerpen en installeren van gas,- water- en elektrotechnische installaties.
 • Procescertificaat InstallQ BRL 6000 deel 21 subdeel 1, 2, 4 en 5 ontwerpen en installeren van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
 • Procescertificaat InstallQ BRL 6000 deel 25 werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.
 • Certificaat F-gassen voor ondernemingen.
 • Productcertificaat Installeren Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallaties.
 • Productcertificaat Leveren Ontruimingsalarminstallaties.
 • Productcertificaat Leveren Brandmeldinstallaties.
 • Certificaat VGM-beheerssysteem VCA**  veiligheid, gezondheid en milieu.
 • Certificaat Safety Culture Ladder Original Trede 2.
 • InstallQ bewijs van inschrijving.
 • Certificaat Erkend leerbedrijf.
 • Certificaat Erkend praktijkopleidingscentrum.

Van Dam Technisch Beheer

 • Procescertificaat InstallQ BRL 6000 deel 21 subdeel 3 en 6 voor het beheren van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
 • Procescertificaat InstallQ BRL 6000 deel 25 werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoer- en rookgasafvoervoorzieningen.
 • Certificaat Scios scope 1 periodieke inspecties en onderhoud aan stookinstallaties; scope 7a Eerste Bijzondere Inspectie en periodieke inspecties aan brandstofleidingen.
 • Certificaat F-gassen voor ondernemingen.
 • Kwaliteitslabel erkend specialist klimaatbeheersing NVKL.
 • Dienstcertificaat Onderhoud Brandmeldinstallaties.
 • Dienstcertificaat Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties.
 • Productcertificaat Borg-E leveren alarminstallaties (inbraak).
 • Certificaat VGM-beheerssysteem VCA**  veiligheid, gezondheid en milieu.
 • InstallQ bewijs van inschrijving.
 • Certificaat Erkend leerbedrijf.
 • Certificaat Erkend leerbedrijf Rosmalen.
 • Certificaat Erkend praktijkopleidingscentrum.

Hét installatieteam

Realisatie: Stimmt

sluiten

Neem contact met mij op

Heeft u een vraag? Wilt u graag een afspraak maken voor meer informatie over één van onze producten? Laat dan uw gegevens achter via onderstaand formulier. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.